ועדה של הכנסת ה-19

הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים