ועדה של הכנסת ה-19

ועדת הפנים והגנת הסביבה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים