ועדה של הכנסת ה-18

ועדת משנה למניעת סגירתו של מפעל פניציה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים