ועדה של הכנסת ה-18

ועדת משנה למניעת סגירתו של מפעל פניציה

קוד המקור של הנתונים