ועדה של הכנסת ה-18

משותפת חינוך ופנים לנושא שמירת זכויות אזרחי ישראל בשטחי איי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים