ועדה של הכנסת ה-18

הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הפנים לנושא שמירת זכויות אזרחי ישראל בשטחי איי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים