ועדה של הכנסת ה-18

ועדה משותפת לוועדת הכלכלה וועדת הכספים לעניין מאגרי מידע למחירי מוצרים

קוד המקור של הנתונים