ועדה של הכנסת ה-18

משותפת חוקה וכספים על פי חוק ביטוח רכב מנועי

קוד המקור של הנתונים