ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לבחינת המשבר בעסקים קטנים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים