ועדה של הכנסת ה-18

ועדת המשנה לעניין "ספר הליקויים" החדש של הביטוח הלאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים