ועדה של הכנסת ה-18

ועדת משנה לנושא: פנסיה בקיבוץ המתחדש

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים