ועדה של הכנסת ה-18

ועדת משנה להצעת חוק הציוד הרפואי, התשע"א–2010

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים