ועדה של הכנסת ה-18

ועדת המשנה לתחבורה ציבורית

קוד המקור של הנתונים