ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לתכנון ובניה לבדיקת נושא מטמנות אשפה

קוד המקור של הנתונים