ועדה של הכנסת ה-16

לענין לוד ועכו

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים