ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לעניין לוד ועכו

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים