ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לעניין לוד ועכו

קוד המקור של הנתונים