ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה למעקב אחר יישום חוק שירות המדינה

כל ישיבות הועדה

 • 30/11/2005

  None

 • 21/12/2004

  None

 • 09/11/2004

  None

 • 01/06/2004

  None

  אין פרוטוקול

 • 16/03/2004

  None

  אין פרוטוקול

 • 10/02/2004

  None

  אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים