ועדה של הכנסת ה-18

ועדה משותפת פנים כלכלה - הצ"ח הליכי תכנון ובנייה - וד"לים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים