ועדה של הכנסת ה-18

מבוטלת - משותפת של עבודה וכנסת לנושא הצ"ח שיוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון - נציג אוכלוסיה ערבית בוועדה)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים