ועדה של הכנסת ה-18

הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון - נציג אוכלוסייה ערבית בוועדה)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים