ועדה של הכנסת ה-18

ועדה משותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת הכנסת לעניין הצ"ח שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון - נציג אוכלוסיה ערבית בוועדה המייעצת), התש"ע-2009

קוד המקור של הנתונים