ועדה של הכנסת ה-18

ועדה משותפת חוקה-כספים לאישור תקנות עפ"י פקודת המסים (גבייה)

קוד המקור של הנתונים