ועדה של הכנסת ה-18

ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצ"ח לתיקון פקודת התעבורה

קוד המקור של הנתונים