ועדה של הכנסת ה-18

ועדה משותפת לכלכלה וחינוך לדיון בחוק רשות השידור

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים