ועדה של הכנסת ה-18

ועדת משנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים