ועדה של הכנסת ה-18

ועדת משנה לטיפול בקליטת עולים בפריפריה ובערים עתירות עולים

קוד המקור של הנתונים