ועדה של הכנסת ה-18

ועדת המשנה לטיפול בקליטת עולים בפריפריה ובערים עתירות עולים

קוד המקור של הנתונים