ועדה של הכנסת ה-18

ועדת המשנה לקידום תעסוקה ותעשייה

קוד המקור של הנתונים