ועדה של הכנסת ה-18

ועדה משותפת לחינוך ועלייה להצעת חוק הרשות לשימור המורשת של עדות ישראל

קוד המקור של הנתונים