ועדה של הכנסת ה-16

לעניין סמכויות הצנזור

קוד המקור של הנתונים