ועדה של הכנסת ה-18

ועדת האתיקה - יישום נוהל טיסות חה"כ במחלקת עסקים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים