ועדה של הכנסת ה-18

ועדה משותפת לדיון בהצ"ח התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים