ועדה של הכנסת ה-18

ועדה משותפת לפנים וכלכלה לדיון בהצ"ח התכנון והבנייה התש"ע - 2010

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים