ועדה של הכנסת ה-18

ועדת המשנה לעניין תרומות מגופים בחו"ל לגופים ישראליים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים