ועדה של הכנסת ה-18

ועדה משותפת לפנים ועליה לנושא זירוז עליית בני הפלשמורה

קוד המקור של הנתונים