ועדה של הכנסת ה-18

ועדה משותפת לדיון בהצעות חוק המאבק בתופעת השכרות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים