ועדה של הכנסת ה-18

ועדה משותפת לנושא הפרטת המכינות הקדם-אקדמאיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים