ועדה של הכנסת ה-18

ועדה משותפת של ועדת החינוך וועדת הכספים להצ"ח תיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה

קוד המקור של הנתונים