ועדה של הכנסת ה-18

ועדה משותפת לחוק נתוני אשראי, התשס"ב-2002

קוד המקור של הנתונים