ועדה של הכנסת ה-18

הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת החינוך לעניין הפיקוח על מערך ההסעות לילדים

קוד המקור של הנתונים