ועדה של הכנסת ה-18

ו.משותפת פנים - חינוך לנושא הפיקוח על מערך ההסעות לילדים

קוד המקור של הנתונים