ועדה של הכנסת ה-18

ועדת משנה למעקב אחר ביצוע המלצות דוח ביניים של ועדת החקירה הממלכתית בנושא: טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים