ועדה של הכנסת ה-18

ועדה משותפת לנושא סביבה ובריאות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים