ועדה של הכנסת ה-18

ועדת המשנה להצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות (מ/237)

קוד המקור של הנתונים