ועדה של הכנסת ה-18

ועדת משנה לעניין מפוני גוש קטיף וצפון השומרון

קוד המקור של הנתונים