ועדה של הכנסת ה-18

ועדת המשנה להצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט-2008

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים