ועדה של הכנסת ה-18

ועדת משנה לקידום ולסיוע לתעשיות עתירות ידע

קוד המקור של הנתונים