ועדה של הכנסת ה-18

ועדה משותפת לכלכלה וחינוך לדיון בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990

קוד המקור של הנתונים