ועדה של הכנסת ה-18

הוועדה המשותפת לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים