ועדה של הכנסת ה-18

ועדת משנה ליישום מדיניות המקרקעין החדשה במינהל מקרקעי ישראל

קוד המקור של הנתונים