ועדה של הכנסת ה-18

ועדה משותפת לעניין תקציב החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה

קוד המקור של הנתונים