ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לנושא הופעת נושאי משרה ציבורית בפני ועדות הכנסת

קוד המקור של הנתונים