ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לנושא הופעת נושאי משרה ציבורית בפני ועדות הכנסת

כל ישיבות הועדה

  • 20/07/2004

    None

    אין פרוטוקול

  • 04/05/2004

    None

קוד המקור של הנתונים