ועדה של הכנסת ה-18

ועדה משותפת לחקיקת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר

קוד המקור של הנתונים