ועדה של הכנסת ה-18

הוועדה המיוחדת לענייני התמכרויות, סמים ואתגרי הצעירים בישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים