ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לעניין הכרזה על שעת חירום

קוד המקור של הנתונים