כל ישיבות הועדה

 • 26/01/2003

  אין פרוטוקול

 • 19/01/2003

  אין פרוטוקול

 • 14/01/2003

  אין פרוטוקול

 • 08/01/2003

  אין פרוטוקול

 • 06/01/2003

  אין פרוטוקול

 • 25/12/2002

  אין פרוטוקול

 • 15/12/2002

  אין פרוטוקול

 • 18/11/2002

  אין פרוטוקול

 • 13/11/2002

  אין פרוטוקול

 • 12/11/2002

  אין פרוטוקול

 • 12/11/2002

  אין פרוטוקול

 • 11/11/2002

  אין פרוטוקול

 • 11/11/2002

  אין פרוטוקול

 • 06/11/2002

  אין פרוטוקול

 • 06/11/2002

  אין פרוטוקול

 • 06/11/2002

  אין פרוטוקול

 • 05/11/2002

  אין פרוטוקול

 • 04/11/2002

  אין פרוטוקול

 • 30/10/2002

  אין פרוטוקול

 • 29/10/2002

  אין פרוטוקול

 • 29/10/2002

  אין פרוטוקול

 • 29/10/2002

  אין פרוטוקול

 • 28/10/2002

  אין פרוטוקול

 • 28/10/2002

  אין פרוטוקול

 • 23/10/2002

  אין פרוטוקול

 • 22/10/2002

  אין פרוטוקול

 • 22/10/2002

  אין פרוטוקול

 • 22/10/2002

  אין פרוטוקול

 • 21/10/2002

  אין פרוטוקול

 • 21/10/2002

  אין פרוטוקול

 • 16/10/2002

  אין פרוטוקול

 • 15/10/2002

  אין פרוטוקול

 • 15/10/2002

  אין פרוטוקול

 • 14/10/2002

  אין פרוטוקול

 • 30/09/2002

  אין פרוטוקול

 • 11/09/2002

  אין פרוטוקול

 • 03/09/2002

  אין פרוטוקול

 • 02/09/2002

  אין פרוטוקול

 • 29/08/2002

  אין פרוטוקול

 • 20/08/2002

  אין פרוטוקול

 • 11/08/2002

  אין פרוטוקול

 • 24/07/2002

  אין פרוטוקול

 • 23/07/2002

  אין פרוטוקול

 • 23/07/2002

  אין פרוטוקול

 • 23/07/2002

  אין פרוטוקול

 • 23/07/2002

  אין פרוטוקול

 • 22/07/2002

  אין פרוטוקול

 • 17/07/2002

  אין פרוטוקול

 • 16/07/2002

  אין פרוטוקול

 • 15/07/2002

  אין פרוטוקול

 • 11/07/2002

  אין פרוטוקול

 • 10/07/2002

  אין פרוטוקול

 • 09/07/2002

  אין פרוטוקול

 • 09/07/2002

  אין פרוטוקול

 • 08/07/2002

  אין פרוטוקול

 • 08/07/2002

  אין פרוטוקול

 • 03/07/2002

  אין פרוטוקול

 • 02/07/2002

  אין פרוטוקול

 • 01/07/2002

  אין פרוטוקול

 • 26/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 26/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 25/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 25/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 24/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 23/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 20/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 20/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 19/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 19/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 18/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 18/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 17/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 16/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 12/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 11/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 11/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 10/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 05/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 04/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 03/06/2002

  אין פרוטוקול

 • 29/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 28/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 27/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 27/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 22/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 21/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 20/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 15/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 15/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 14/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 14/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 13/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 12/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 08/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 07/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 06/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 05/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 01/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 01/05/2002

  אין פרוטוקול

 • 30/04/2002

  אין פרוטוקול

 • 29/04/2002

  אין פרוטוקול

 • 29/04/2002

  אין פרוטוקול

 • 22/04/2002

  אין פרוטוקול

 • 22/04/2002

  אין פרוטוקול

 • 22/04/2002

  אין פרוטוקול

 • 08/04/2002

  אין פרוטוקול

 • 08/04/2002

  אין פרוטוקול

 • 25/03/2002

  אין פרוטוקול

 • 13/03/2002

  אין פרוטוקול

 • 13/03/2002

  אין פרוטוקול

 • 12/03/2002

  אין פרוטוקול

 • 11/03/2002

  אין פרוטוקול

 • 10/03/2002

  אין פרוטוקול

 • 06/03/2002

  אין פרוטוקול

 • 05/03/2002

  אין פרוטוקול

 • 04/03/2002

  אין פרוטוקול

 • 28/02/2002

  אין פרוטוקול

 • 28/02/2002

  אין פרוטוקול

 • 24/02/2002

  אין פרוטוקול

 • 20/02/2002

  אין פרוטוקול

 • 19/02/2002

  אין פרוטוקול

 • 19/02/2002

  אין פרוטוקול

 • 18/02/2002

  אין פרוטוקול

 • 18/02/2002

  אין פרוטוקול

 • 17/02/2002

  אין פרוטוקול

 • 14/02/2002

  אין פרוטוקול

 • 13/02/2002

  אין פרוטוקול

 • 12/02/2002

  אין פרוטוקול

 • 11/02/2002

  אין פרוטוקול

 • 10/02/2002

  אין פרוטוקול

 • 07/02/2002

  אין פרוטוקול

 • 05/02/2002

  אין פרוטוקול

 • 04/02/2002

  אין פרוטוקול

 • 04/02/2002

  אין פרוטוקול

 • 31/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 30/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 29/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 28/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 23/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 23/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 23/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 22/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 22/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 21/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 17/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 16/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 15/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 14/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 14/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 13/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 09/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 09/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 08/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 08/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 08/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 07/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 02/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 01/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 01/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 01/01/2002

  אין פרוטוקול

 • 31/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 27/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 26/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 26/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 25/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 25/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 24/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 19/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 18/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 18/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 17/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 17/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 11/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 11/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 10/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 10/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 06/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 05/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 04/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 04/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 03/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 02/12/2001

  אין פרוטוקול

 • 28/11/2001

  אין פרוטוקול

 • 27/11/2001

  אין פרוטוקול

 • 26/11/2001

  אין פרוטוקול

 • 22/11/2001

  אין פרוטוקול

 • 21/11/2001

  אין פרוטוקול

 • 20/11/2001

  אין פרוטוקול

 • 19/11/2001

  אין פרוטוקול

 • 19/11/2001

  אין פרוטוקול

 • 15/11/2001

  אין פרוטוקול

 • 14/11/2001

  אין פרוטוקול

 • 13/11/2001

  אין פרוטוקול

 • 12/11/2001

  אין פרוטוקול

 • 11/11/2001

  אין פרוטוקול

 • 11/11/2001

  אין פרוטוקול

 • 07/11/2001

  אין פרוטוקול

 • 06/11/2001

  אין פרוטוקול

 • 05/11/2001

  אין פרוטוקול

 • 05/11/2001

  אין פרוטוקול

 • 31/10/2001

  אין פרוטוקול

 • 31/10/2001

  אין פרוטוקול

 • 30/10/2001

  אין פרוטוקול

 • 29/10/2001

  אין פרוטוקול

 • 25/10/2001

  אין פרוטוקול

 • 24/10/2001

  אין פרוטוקול

 • 23/10/2001

  אין פרוטוקול

 • 22/10/2001

  אין פרוטוקול

 • 22/10/2001

  אין פרוטוקול

 • 16/10/2001

  אין פרוטוקול

 • 16/10/2001

  אין פרוטוקול

 • 15/10/2001

  אין פרוטוקול

 • 11/10/2001

  אין פרוטוקול

 • 24/09/2001

  אין פרוטוקול

 • 24/09/2001

  אין פרוטוקול

 • 24/09/2001

  אין פרוטוקול

 • 16/09/2001

  אין פרוטוקול

 • 11/09/2001

  אין פרוטוקול

 • 04/09/2001

  אין פרוטוקול

 • 03/09/2001

  אין פרוטוקול

 • 03/09/2001

  אין פרוטוקול

 • 28/08/2001

  אין פרוטוקול

 • 28/08/2001

  אין פרוטוקול

 • 21/08/2001

  אין פרוטוקול

 • 07/08/2001

  אין פרוטוקול

 • 07/08/2001

  אין פרוטוקול

 • 26/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 25/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 24/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 23/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 23/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 22/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 22/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 19/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 18/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 17/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 17/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 16/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 16/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 11/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 10/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 09/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 05/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 05/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 04/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 03/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 03/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 02/07/2001

  אין פרוטוקול

 • 27/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 26/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 25/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 25/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 25/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 20/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 19/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 19/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 18/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 18/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 14/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 13/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 12/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 12/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 11/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 06/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 05/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 04/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 04/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 03/06/2001

  אין פרוטוקול

 • 31/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 31/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 30/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 29/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 23/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 22/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 22/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 21/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 21/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 20/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 20/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 16/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 15/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 15/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 14/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 13/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 10/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 09/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 08/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 07/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 06/05/2001

  אין פרוטוקול

 • 22/04/2001

  אין פרוטוקול

 • 18/04/2001

  אין פרוטוקול

 • 18/04/2001

  אין פרוטוקול

 • 28/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 28/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 27/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 27/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 26/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 21/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 21/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 20/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 20/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 19/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 19/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 19/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 14/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 14/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 13/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 13/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 13/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 12/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 07/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 06/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 05/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 01/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 01/03/2001

  אין פרוטוקול

 • 28/02/2001

  אין פרוטוקול

 • 27/02/2001

  אין פרוטוקול

 • 27/02/2001

  אין פרוטוקול

 • 27/02/2001

  אין פרוטוקול

 • 26/02/2001

  אין פרוטוקול

 • 25/02/2001

  אין פרוטוקול

 • 21/02/2001

  אין פרוטוקול

 • 20/02/2001

  אין פרוטוקול

 • 19/02/2001

  אין פרוטוקול

 • 19/02/2001

  אין פרוטוקול

 • 15/02/2001

  אין פרוטוקול

 • 14/02/2001

  אין פרוטוקול

 • 13/02/2001

  אין פרוטוקול

 • 13/02/2001

  אין פרוטוקול

 • 29/01/2001

  אין פרוטוקול

 • 15/01/2001

  אין פרוטוקול

 • 08/01/2001

  אין פרוטוקול

 • 07/01/2001

  אין פרוטוקול

 • 01/01/2001

  אין פרוטוקול

 • 01/01/2001

  אין פרוטוקול

 • 01/01/2001

  אין פרוטוקול

 • 31/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 26/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 26/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 26/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 24/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 21/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 20/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 20/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 20/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 20/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 19/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 19/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 18/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 18/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 17/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 17/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 14/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 13/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 13/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 13/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 13/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 13/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 13/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 12/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 12/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 11/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 11/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 11/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 10/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 10/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 10/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 10/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 06/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 06/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 06/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 05/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 05/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 05/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 04/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 04/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 03/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 03/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 03/12/2000

  אין פרוטוקול

 • 29/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 28/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 28/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 27/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 27/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 22/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 21/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 21/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 20/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 20/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 20/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 15/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 14/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 14/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 13/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 13/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 12/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 12/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 08/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 07/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 06/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 06/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 06/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 01/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 01/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 01/11/2000

  אין פרוטוקול

 • 31/10/2000

  אין פרוטוקול

 • 30/10/2000

  אין פרוטוקול

 • 30/10/2000

  אין פרוטוקול

 • 10/10/2000

  אין פרוטוקול

 • 10/10/2000

  אין פרוטוקול

 • 03/10/2000

  אין פרוטוקול

 • 02/10/2000

  אין פרוטוקול

 • 02/10/2000

  אין פרוטוקול

 • 26/09/2000

  אין פרוטוקול

 • 26/09/2000

  אין פרוטוקול

 • 25/09/2000

  אין פרוטוקול

 • 24/09/2000

  אין פרוטוקול

 • 20/09/2000

  אין פרוטוקול

 • 18/09/2000

  אין פרוטוקול

 • 17/09/2000

  אין פרוטוקול

 • 06/09/2000

  אין פרוטוקול

 • 06/09/2000

  אין פרוטוקול

 • 06/09/2000

  אין פרוטוקול

 • 06/09/2000

  אין פרוטוקול

 • 05/09/2000

  אין פרוטוקול

 • 05/09/2000

  אין פרוטוקול

 • 30/08/2000

  אין פרוטוקול

 • 30/08/2000

  אין פרוטוקול

 • 27/08/2000

  אין פרוטוקול

 • 22/08/2000

  אין פרוטוקול

 • 22/08/2000

  אין פרוטוקול

 • 22/08/2000

  אין פרוטוקול

 • 22/08/2000

  אין פרוטוקול

 • 22/08/2000

  אין פרוטוקול

 • 22/08/2000

  אין פרוטוקול

 • 22/08/2000

  אין פרוטוקול

 • 15/08/2000

  אין פרוטוקול

 • 02/08/2000

  אין פרוטוקול

 • 02/08/2000

  אין פרוטוקול

 • 02/08/2000

  אין פרוטוקול

 • 31/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 31/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 26/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 25/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 24/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 24/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 23/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 19/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 18/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 17/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 12/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 11/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 10/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 05/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 04/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 04/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 03/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 02/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 02/07/2000

  אין פרוטוקול

 • 28/06/2000

  אין פרוטוקול

 • 27/06/2000

  אין פרוטוקול

 • 26/06/2000

  אין פרוטוקול

 • 26/06/2000

  אין פרוטוקול

 • 26/06/2000

  אין פרוטוקול

 • 21/06/2000

  אין פרוטוקול

 • 21/06/2000

  אין פרוטוקול

 • 20/06/2000

  אין פרוטוקול

 • 20/06/2000

  אין פרוטוקול

 • 19/06/2000

  אין פרוטוקול

 • 14/06/2000

  אין פרוטוקול

 • 14/06/2000

  אין פרוטוקול

 • 13/06/2000

  אין פרוטוקול

 • 13/06/2000

  אין פרוטוקול

 • 12/06/2000

  אין פרוטוקול

 • 12/06/2000

  אין פרוטוקול

 • 12/06/2000

  אין פרוטוקול

 • 05/06/2000

  אין פרוטוקול

 • 31/05/2000

  אין פרוטוקול

 • 30/05/2000

  אין פרוטוקול

 • 29/05/2000

  אין פרוטוקול

 • 24/05/2000

  אין פרוטוקול

 • 23/05/2000

  אין פרוטוקול

 • 23/05/2000

  אין פרוטוקול

 • 23/05/2000

  אין פרוטוקול

 • 22/05/2000

  אין פרוטוקול

 • 22/05/2000

  אין פרוטוקול

 • 17/05/2000

  אין פרוטוקול

 • 16/05/2000

  אין פרוטוקול

 • 16/05/2000

  אין פרוטוקול

 • 16/05/2000

  אין פרוטוקול

 • 15/05/2000

  אין פרוטוקול

 • 08/05/2000

  אין פרוטוקול

 • 07/05/2000

  אין פרוטוקול

 • 17/04/2000

  אין פרוטוקול

 • 12/04/2000

  אין פרוטוקול

 • 09/04/2000

  אין פרוטוקול

 • 28/03/2000

  אין פרוטוקול

 • 28/03/2000

  אין פרוטוקול

 • 27/03/2000

  אין פרוטוקול

 • 27/03/2000

  אין פרוטוקול

 • 15/03/2000

  אין פרוטוקול

 • 14/03/2000

  אין פרוטוקול

 • 08/03/2000

  אין פרוטוקול

 • 08/03/2000

  אין פרוטוקול

 • 07/03/2000

  אין פרוטוקול

 • 07/03/2000

  אין פרוטוקול

 • 07/03/2000

  אין פרוטוקול

 • 06/03/2000

  אין פרוטוקול

 • 06/03/2000

  אין פרוטוקול

 • 05/03/2000

  אין פרוטוקול

 • 05/03/2000

  אין פרוטוקול

 • 02/03/2000

  אין פרוטוקול

 • 01/03/2000

  אין פרוטוקול

 • 01/03/2000

  אין פרוטוקול

 • 29/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 29/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 29/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 28/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 28/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 28/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 23/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 23/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 22/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 22/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 21/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 21/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 16/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 16/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 15/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 15/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 14/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 14/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 09/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 09/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 08/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 08/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 08/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 07/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 02/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 02/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 01/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 01/02/2000

  אין פרוטוקול

 • 31/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 31/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 26/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 25/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 24/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 24/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 19/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 18/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 17/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 17/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 12/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 12/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 11/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 11/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 11/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 10/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 10/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 05/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 04/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 04/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 04/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 03/01/2000

  אין פרוטוקול

 • 22/12/1999

  אין פרוטוקול

 • 22/12/1999

  אין פרוטוקול

 • 21/12/1999

  אין פרוטוקול

 • 21/12/1999

  אין פרוטוקול

 • 21/12/1999

  אין פרוטוקול

 • 20/12/1999

  אין פרוטוקול

 • 15/12/1999

  אין פרוטוקול

 • 14/12/1999

  אין פרוטוקול

 • 14/12/1999

  אין פרוטוקול

 • 13/12/1999

  אין פרוטוקול

 • 08/12/1999

  אין פרוטוקול

 • 07/12/1999

  אין פרוטוקול

 • 06/12/1999

  אין פרוטוקול

 • 06/12/1999

  אין פרוטוקול

 • 06/12/1999

  אין פרוטוקול

 • 01/12/1999

  אין פרוטוקול

 • 30/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 29/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 28/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 24/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 24/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 23/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 22/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 22/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 21/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 17/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 16/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 16/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 16/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 15/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 10/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 10/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 10/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 09/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 09/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 08/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 03/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 02/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 02/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 01/11/1999

  אין פרוטוקול

 • 27/10/1999

  אין פרוטוקול

 • 26/10/1999

  אין פרוטוקול

 • 26/10/1999

  אין פרוטוקול

 • 25/10/1999

  אין פרוטוקול

 • 20/10/1999

  אין פרוטוקול

 • 19/10/1999

  אין פרוטוקול

 • 18/10/1999

  אין פרוטוקול

 • 18/10/1999

  אין פרוטוקול

 • 13/10/1999

  אין פרוטוקול

 • 12/10/1999

  אין פרוטוקול

 • 11/10/1999

  אין פרוטוקול

 • 06/10/1999

  אין פרוטוקול

 • 05/10/1999

  אין פרוטוקול

 • 04/10/1999

  אין פרוטוקול

 • 04/10/1999

  אין פרוטוקול

 • 24/08/1999

  אין פרוטוקול

 • 24/08/1999

  אין פרוטוקול

 • 22/08/1999

  אין פרוטוקול

 • 22/08/1999

  אין פרוטוקול

 • 28/07/1999

  אין פרוטוקול

 • 27/07/1999

  אין פרוטוקול

 • 26/07/1999

  אין פרוטוקול

 • 25/07/1999

  אין פרוטוקול

 • 21/07/1999

  אין פרוטוקול

 • 20/07/1999

  אין פרוטוקול

 • 20/07/1999

  אין פרוטוקול

 • 19/07/1999

  אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים